dopunyam@gmail.com

Punyam Team

Raji Menon
(Founder/President)
Premila Kumaraswami
(Secretary)
Smita Saradamani
(Treasurer)
Devi Pravati
(Joint Secretary)
Krishna Priya
(Kerala Project Manager)
Santhiya Sudheesh
(Outreach Manager)
Monisha Palani
(Youth Organizer)
Padmapriya
(Youth Program Manager)
Lekshmi Maveli
(R&D- Homeless Project)
Sini
(R&D- Homeless Project)
Rani Sunil Ambily Praveen Sreedevi Kirshnan Paroo Sudheesh
Jessy Mathew Indulekha Beemol Varghese Priya Ravishanker Usha Nair Chandana Nair Anupama Biju
Sunitha Soman Vrinda Shyam Sangeetha Sandeep Radhika Sreekumar Reshmi Hari Reshma Narayanaswamy Jaya John