dopunyam@gmail.com

Punyam Team

Raji Menon
(Founder/President)
Premila Kumaraswami
(Secretary)
Smita Saradamani
(Treasurer)
Devi Pravati
(Joint Secretary)
Krishna Priya
(Kerala Project Manager)
Monisha Palani
Padmapriya
(Youth Program Manager)
Lekshmi Maveli
Sini
(R&D- Homeless Project)
Veena
(Creative Editor)
Jasmine Parol Ambily Praveen Sreedevi Kirshnan Ambily Shantha
Ambily Sasidharan Ramitha Ramanath Paroo Sudheesh Jessy Mathew Indulekha Beemol Varghese Priya Ravishanker Usha Nair Chandana Nair
Sunitha Soman Vrinda Shyam Sangeetha Sandeep Radhika Sreekumar Reshmi Hari Reshma Narayanaswamy Jaya John Divya Anupama Biju